Hoe actueel is uw organisatie?

Wij zijn snel, flexibel en betrokken

Aha! voert voor opdrachtgevers regelmatig onderzoek uit naar actuele onderwerpen. Respondenten zijn vaak graag bereid hun mening te geven over actuele zaken.

Terug naar het overzicht

Zwerfafval houdt Groningers bezig

Voordat de proef van start ging, is door onderzoeksbureau AHA! een nulmeting onder de inwoners van Groningen verricht. Uit het onderzoek blijkt dat zwerfafval bijna 70 procent van de Groningers enigszins of in sterke mate bezighoudt. Bovendien vinden bijna alle ondervraagden het gewenst (49 procent) dan wel noodzakelijk (46 procent) dat er iets aan het zwerfafval in de bermen wordt gedaan. Ook blijkt dat fietsers veel vaker zwerfafval zien liggen dan automobilisten en buspassagiers.

Groningers in de leeftijdscategorie van 12 tot 30 jaar zien vaker dat anderen afval in de berm gooien dan de andere leeftijdscategorieën. Ten opzichte van de andere leeftijdscategorieën is deze groep ook het meest schuldig. Opmerkelijk is dat de 12 tot 30-jarigen het meeste nut zien in een gedragsbeïnvloedingcampagne.

Bron: www.Schoneberm.nl, zomer 2009