Hoe actueel is uw organisatie?

Wij zijn snel, flexibel en betrokken

Aha! voert voor opdrachtgevers regelmatig onderzoek uit naar actuele onderwerpen. Respondenten zijn vaak graag bereid hun mening te geven over actuele zaken.

Terug naar het overzicht

Zorgaanbiederstevredenheid Menzis Zorgkantoren

In december 2006 is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder directieleden van de zorgaanbieders van de Menzis Zorgkantoren. Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau Aha! Marktonderzoek. Doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen de aanbieder en het Zorgkantoor. Door 97% van de benaderde directieleden is ook daadwerkelijk meegewerkt. Een bijzonder hoge respons.

Resultaten

Het totaalcijfer voor de relatie bedraagt een 6.4 en verschilt tussen de drie Menzis Zorgkantoren nauwelijks. Als positieve aspecten worden genoemd: de korte lijnen en het constructief meedenken. Sterk vindt men de Zorgkantoren in het kennisaspect, het overleg, de tijdigheid van de beantwoording, evenals de mate waarin informatie wordt verstrekt.

Als minder positief worden genoemd: bureaucratie, eenzijdigheid en niet flexibel optreden. Zwak vindt men ons in de begrijpelijkheid van de aanbestedingsdocumenten en de inzet in de knelpunten in de zorg.

Verbeterpunten bieden goed vertrekpunt

Verbetering wordt gewenst in de afhandeling van de vele administratieve processen. De zorgaanbieders vinden het belangrijk dat we ons meer richten op kwaliteit van zorg en innovatie, dat we meer meedenken en pro-actief handelen. Verdere verbeterpunten zien ze in visieontwikkeling, het uitvoeren van consistent beleid en het vaker houden van overleg.

Uiteraard worden alle zorgaanbieders voor hun input hartelijk bedankt, zij zullen een uitgebreidere terugrapportage ontvangen. Door de opzet en omvang van de enquête wordt een betrouwbaar en objectief beeld gegeven van de ervaringen en wensen en het vormt daarmee een goed vertrekpunt voor een verbeteringsslag.

Bron: Website Menzis Zorgkantoren, februari 2007