Hoe actueel is uw organisatie?

Wij zijn snel, flexibel en betrokken

Aha! voert voor opdrachtgevers regelmatig onderzoek uit naar actuele onderwerpen. Respondenten zijn vaak graag bereid hun mening te geven over actuele zaken.

Terug naar het overzicht

Interesse in provinciale politiek gestegen

Eind 2009 heeft onderzoeksbureau Aha! in opdracht van de provincie Groningen 1000 Groningers ondervraagd over wat de burger weet en vindt van de communicatie van de provincie Groningen met de burger. Opvallend is dat de interesse ten aanzien van de provinciale politiek is verbeterd. Groningers voelen zich twee keer zo geïnteresseerd in de provincie als vier jaar geleden. Ook gestegen is de interesse in de gemeentelijke politiek maar verhoudingsgewijs is de stijging van interesse in de provinciale politiek het grootst: 30% in 2009, 25% in 2008 en 14% in 2004.

Waardering voor communicatiemiddelen

Het onderzoek laat zien dat de Groningers het waarderen dat de provincie allerlei communicatiemiddelen inzet om het algemene publiek te informeren. Acht op de tien Groningers voelen zich voldoende geïnformeerd over de provincie door de communicatiemiddelen die aan de orde zijn geweest in het onderzoek. Burgers worden vooral over de provincie Groningen geïnformeerd door het Dagblad van het Noorden, de huis aan huis bladen en TV Noord. Bijna iedereen leest, ziet of hoort wel eens wat over de provincie en net als vorig jaar kan ruim de helft van de Groningers zonder daar verder bij geholpen te worden een onderwerp met betrekking tot de provincie noemen waarover zij onlangs wat hebben vernomen.

Ook blijkt weer dat de verschillende communicatiemiddelen van de provincie Groningen een verschillend bereik hebben. Zowel voor wat betreft het aantal Groningers dat wordt bereikt als ook het soort Groninger dat wordt bereikt. Om het brede publiek te bereiken moet de provincie daarom meerdere communicatiekanalen in zetten.

Uit het onderzoek blijkt dat de houding ten aanzien van de provincie verder is verbeterd. De helft van de Groningers is van mening dat de provincie de inwoners en organisaties voldoende betrekt bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en dat de provincie rekening houdt met de belangen van de inwoners bij de vaststelling van beleid. Het aantal Groningers dat deze mening deelt is in vergelijking met vorig jaar substantieel gestegen. Toen deelde vier op de tien Groningers deze mening.

Bron: Provincie Groningen, januari 2010