Samenwerking bepaalt het uiteindelijke resultaat

1 projectleider in het hele traject

Wij zien onderzoek als een gezamenlijk product van u als opdrachtgever en Aha!. Als middelgroot bureau beschikken wij over korte lijnen waarbij betrokkenheid bij u als opdrachtgever en onderlinge interactie sleutelwoorden zijn. Zowel bij het ontwikkelen van onderzoeksmethoden als het interpreteren van onderzoeksresultaten mag u van ons een helder marketingadvies verwachten.

Visie

Hieronder leest u hoe wij met u omgaan.

Betrokkenheid

Wij zijn een middelgroot bureau en kennen alle opdrachtgevers persoonlijk. Dat zorgt voor een grote betrokkenheid van onze medewerkers met u als opdrachtgever. U krijgt een vaste projectleider die zich daadwerkelijk met uw onderzoek bezighoudt. Iemand die u een snel en duidelijk antwoord geeft op al uw vragen.

Betere beslissingen

Met onderzoek zijn betere beslissingen mogelijk. Beslissingen gebaseerd op feiten leiden over het algemeen tot betere resultaten dan die gebaseerd zijn op onderbuikgevoel. Aha! marktonderzoek bespreekt met u altijd grondig de informatiebehoefte, doet onderzoek en rapporteert deze in de vorm van bruikbare informatie. Desgewenst denken we met u mee door een advies en/of implementatieplan op te stellen.

Goede prijs-kwaliteitverhouding

Onze overheadkosten zijn laag omdat wij werken zonder tussenkomst van allerlei managementlagen. U krijgt bij ons dus een marktonderzoek met een prima prijs-kwaliteitverhouding. Onze tarieven zijn marktconform.

Duidelijkheid

Aha! houdt van duidelijkheid zodat u altijd weet waar u aan toe bent. Wij spreken met u als opdrachtgever altijd van tevoren een vaste prijs af en noemen een concrete opleverdatum voor de presentatie van het onderzoeksrapport. Vanzelfsprekend kunt u erop rekenen dat wij alle met u gemaakte afspraken ook daadwerkelijk nakomen.